زهير

از خود تا به خدا

علم اگر از دست علمدار زمين نمي خورد

علم اگر از دست علمدار زمين نمي خورد              دگر كسي به زير تازيانه ها نمي مرد

چون كمر بهر طواف عشق بست                             در طواف اولش افتاد دست

دور دوم در مصاف دلبرش                                       از بدن افتاد دست ديگرش

دور سوم خون بجاي اشك بود                                  تير دشمن آمد و بر مشك خورد

دور چارم داشت عزم ترك سر                               كرد پيش تيغ چشمش را سپر

دور پنجم از عمود آهنين                                            گشت سرو قامتش نقش زمين

گشت در دور ششم از تيغ تيز                                   قطعه قطعه عضو عضوش ريز ريز

شد سرا پا چشم زخم پيكرش                                   ديد زهرا را به بالاي سرش

با زبان حال مي گفتش بتول                                        آفرين عباس من حج ات قبول

بخوانيد و از عشق احساسي ام من                            زگهواره تا گور عباسي ام من

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۵ بهمن۱۳۸۵ساعت 8:47 AM  توسط زنوزی  |